Ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges o d'habitatges, o per la seva millora de la seguretat d'utilització i d'accessibilitat

16-Octubre-2018
Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es convoquen les ajudes de l'any 2018, per a la conservació i rehabilitació d'edificis d'habitatges o d'habitatges, o per a la seva millora de la seguretat d'utilització i d'accessibilitat, en el mar del Reial Decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.