16 °C

Tràmit d'exposició pública obra de nova planta projecte piscines climtatitzades de Can Picafort

26-Agost-2020

D'acord amb l'article 149 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears, s'exposa al públic per un termini de 15 dies hàbils el projecte de l'obra de primer establiment consistent en l'execució de piscines climatitzades al recinte esportiu de Can Picafort.