Subvencions SOIB Itineraris Integrals d'Inserció

04-Setembre-2018
Convocatòria de subvencions SOIB Itineraris Integrals d'Inserció pels exercicis 2019 i 2020, amb el confinançament fins a un màxim de 50% del Fons Social Europeu, en el marx del Programa Operatiu de les Illes Balears per al perióde 2014-2020.