Subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències

12-Novembre-2018
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, per a l'exercici 2018, subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències.