Subvencions per a la publicació, edició i difusió

23-Novembre-2018
Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 16 de novembre de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a la publicació, l'edició i la difusió de materials artístics, literaris, audiovisuals i informatius així com resultats de treballs de recerca en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, per als anys 2018-2019.