Subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració

15-Octubre-2018
Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 4 d'octubre de 2018, per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric en establiments dedicats a la distribució comercial (Pla PIMA FRIO).