Subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes

07-Gener-2019
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, per l'any 2018, subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes