Subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública per als exercicis 2018 i 2019

07-Gener-2019
Resolució de la consellera de Salut per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública per als exercicis 2018 i 2019.