Publicació de subvencions i beques per estudiants

15-Octubre-2020

En data 15 d'octubre de 2020 s'ha publicat en BOIB la convocatòria de les subvencions i les beques per estudiants.

El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació en el BOIB de la convocatòria. En conseqüència, el termini per presentar-les finalitza dia 12 de novembre de 2020.