Proves lliures de novell de determinats idiomes

25-Gener-2019
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de gener de 2019 per la qual es convoquen proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a la'any 2019.