Modificació puntual NNSS

23-Desembre-2021

Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Santa Margalida, reajustament per raons funcionals de la zona esportiva i zona verda adjacent de Can Picafort