Incentius regionals

28-Gener-2019
Incentius regionals: ajudes a la inversió empresarial per al foment de la activitat econòmica en les zones menys afavorides.
Línia d'ajudes específica d'ajudes de caràcter estatal financiada pels PGE encara que poden ser confinançades per el FEDER (PIMES).