Convocatòria de determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia

01-Febrer-2019
Resolució del president del FOGAIBA de convocatòria, per a l'any 2019, de determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia.