Convocatòria d'ajudes de mínimis per al foment del sector del trot

17-Desembre-2018
Resolució del president del FOGAIBA per la qual s'aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa la convocatòria de les ajudes de mínimis per al foment del sector del trot corresponent a l'any 2018.