Condicions per subscriure contractes de patrocini per a projectes que generin publicitat per a la Fundació

18-Desembre-2018
Resolució de la directora de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s'estableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini per a projectes que generin un retorn publicitari per a la Fundació