Concurs de premis als millors projectes empresarials de l'any 2019

05-Febrer-2019
PalmaActiva. Anunci de les bases reguladores i convocatòria del XVII concurs de premis als millors projectes empresarials de l'any 2019.
(Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID 437818).