Certamen d'Espots Carnet Jove 2019

22-Gener-2019
Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut de 7 de gener de 2019 per la qual s'aprova la convocatòria del Certamen d'Espots Carnet Jove 2019 i se n'estableixen les bases.