Assessoria en l'alta bàsica del treballador autònom

19-Setembre-2018
La Cambra de Comerç de Mallorca ofereix l'alta bàsica del treballador autònom a través de la tramitació telemàtica del Document Únic Electrònic (DUE). Aquest servei és gratuït des del 1 de setembre de 2018, gràcies al cofinançament de Càmara d'Espanya i el Fons Social Europeu, i inclou la declarció censal a Hisenda, alta de l'IAE i alta en la Seguretat Social.