Ajuts sobre el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball

12-Febrer-2019
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 7 d febrer de 2019 per la qul s'aprova la convocatòria per concedir ajuts sobre el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball.