Ajuts a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat

08-Gener-2019
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 17 de desembre de 2018, per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d'aocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i l'adaptació dels llocs de treball i l'eliminació de barreres arquitectòniques.