Ajuts per a la promoció de l'ocupació autònoma

18-Agost-2017
Aquesta Resolució té per objecte aprovar ajuts per fomentar la creació d’ocupació autònoma facilitant la
constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, per mitjà dels programes següents:
— Programa I, promoció de l’ocupació autònoma de persones en demanda d’ocupació.
— Programa II, promoció de l’ocupació autònoma de persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.