Ajudes per a la millora de l'eficiència energètica

30-Octubre-2018
Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es convoquen les ajudes de l'any 2018, per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat en edificis d'habitatges unifamiliars, en el marc del Reial Decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.