Ajudes a la contractació d'assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al 40è. Pla d'assegurances agràries combinades

07-Gener-2019
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al 40è. Pla d'assegurances agràries combinades.