Ajudes destinades a compensar el transport d'aviram per sacrificar a escorxadors de fora de Mallorca

13-Novembre-2018
Resolució del President del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes de minimis destinades a compensar el transport d'aviram per sacrificar a escorxadors de fora de Mallorca, 2018