Ajudes destinades al pagament compensatori per zones amb limitacions específiques

04-Febrer-2019
Resolució del president del Fogaiba per la qual s'aprova la convocatòria, per l'any 2019, de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques.