Ajudes de suport a les confrarires de pescadors de les Illes Balears

02-Octubre-2018
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears per a l'any 2018.