Ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears 2019

11-Febrer-2019
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears per a l'any 2019.