Ajudes de minimis per al foment de la recria del bestiar boví lleter

15-Octubre-2018
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria, mitjançant el procediment anticipat de despesa, de les ajudes de minimis, per al foment de la recira del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears, per l'any 2018.