Ajudes per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears 2018

03-Desembre-2018
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, mitjançant avançament de despesa, ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears, convocatòria 2018