Ajudes per al foment de la intercooperació i la concentració de les cooperatives

17-Desembre-2018
Resolució del president del FOGAIBA pr la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, les ajudes de mínimis per al foment de la intercooperació i la concentració de les cooperatives de l'any 2018.