Acreditació de competències professionals

25-Gener-2019
Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 16 de gener de 2019 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (ACREDITA 2018/2019)