Noticias

24-Marzo-2010
CONTRACTE SERVEIS IMPLANTACIÓ D'UN GESTOR DE CONTINGUTS ADMINISTRATIUS I UN SISTEMA DE TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA: STA MARGALIDA TRAMIDIGIT@L 2010
L’ajuntament Ple d’aquest Ajuntament en data 25 de gener de 2010, va adoptar l’acord de sol•licitud d’inclusió en el Fons Estatal per l’ocupació i la Sostenibilitat Local el servei de “Implantació d’un gestor de continguts administratius i un sistema de tramit
15-Marzo-2010
GUIA D'ESTIL DE LLENGUATGE NO SEXISTE
Garantir la no-discriminació per raó de sexe és un dels principals objectius del Consell de Mallorca.