Noticias

03-Agosto-2010
REGLAMENT FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL DE SANTA MARGALIDA
El Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida, en la sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2010, va acordar aprovar inicialment el Reglament d’Organització i Funcionament de l’Escola d’Educació Infantil de Santa Margalida “E.E.I. Santa Margalida”.
03-Agosto-2010
GESTIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL DE SANTA MARGALIDA
Mitjançant acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de juliol de 2010, s’ha aprovat el plec de condicions i l’expedient de contractació de la concessió administrativa de la gestió del servei públic de l’Escola d’Educació Infantil de Santa Ma
15-Julio-2010
SERVEI DE NETEJA OFICINES MUNICIPALS DE SON SERRA DE MARINA
Servei de neteja de les oficines municipals situades al carrer Llarg núm. 1 i de l'edifici cultural situat al carrer Olivera de Son Serra de Marina.