12 °C

Ajudes per les actuacions dutes a terme l'any 2018 oel sector agrari professional de Mallorca

05-Februar-2019
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes per les actuacions dutes a terme a l'any 2018 pel sector agrari professional de Mallorca