Notícies

16-Desembre-2010
EDICTE INFORMACIÓ PÚBLICA MODIFICACIÓ PUNTUAL SOLARS AJUNTAMENT
Informació pública de la modificació puntual de les NNSS de 1986 per asignar paràmetres i usos permesos als solars municipals del carrer Joan Monjo March 29 i 31 i Carrer Passeig del Pouàs 29.
16-Desembre-2010
EDICTE INFORMACIÓ PÚBLICA MODIFICACIÓ PUNTUAL BOMBERS
Informació pública de la modificació puntual de les NNSS de 1986 per definir paràmetres i els usos permesos al solar públic del carrer Malgrat 8, (bombers)