Notícies

30-Març-2010
CONTRACTE D'OBRES DE MILLORA DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR DE SON SERRA DE MARINA
L’ajuntament Ple d’aquest Ajuntament en data 25 de gener de 2010, va adoptar l’acord de sol•licitud d’inclusió en el Fons Estatal per l’ocupació i la Sostenibilitat Local de l’obra de “Millora d’enllumenat exterior de Son Serra de Marina”.
26-Març-2010
CONTRACTE D'OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CENTRE DE DIA DE SANTA MARGALIDA
L’ajuntament Ple d’aquest Ajuntament en data 25 de gener de 2010, va adoptar l’acord de sol•licitud d’inclusió en el Fons Estatal per l’ocupació i la Sostenibilitat Local de l’obra “Reforma i Ampliació del Centre de Dia de Santa Margalida”
24-Març-2010
CONTRACTE SERVEIS IMPLANTACIÓ D'UN GESTOR DE CONTINGUTS ADMINISTRATIUS I UN SISTEMA DE TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA: STA MARGALIDA TRAMIDIGIT@L 2010
L’ajuntament Ple d’aquest Ajuntament en data 25 de gener de 2010, va adoptar l’acord de sol•licitud d’inclusió en el Fons Estatal per l’ocupació i la Sostenibilitat Local el servei de “Implantació d’un gestor de continguts administratius i un sistema de tramit
24-Març-2010
CONTRACTE SUBMINISTRAMENT: RENOVACIÓ DE L'EQUIPAMENT INFORMATIC I SISTEMA DE COMUNICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE STA MARGALIDA: STA MARGALIDA DIGIT@L
L’ajuntament Ple d’aquest Ajuntament en data 25 de gener de 2010, va adoptar l’acord de sol•licitud d’inclusió en el Fons Estatal per l’ocupació i la Sostenibilitat Local el servei de “Adquisició d’equipaments informàtics: Santa Margalida DIGIT@L 2010”.
15-Març-2010
GUIA D'ESTIL DE LLENGUATGE NO SEXISTE
Garantir la no-discriminació per raó de sexe és un dels principals objectius del Consell de Mallorca.