Finalització de la primera fase del projecte de reorganització, catalogació informatitzada i digitalització de l'Arxiu Històric de Santa Margalida. A partir d’ara l’arxiu forma part de la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears

27-Febrero-2023

📜S’ha acabat la primera fase del projecte de reorganització, catalogació informatitzada i digitalització de l'Arxiu Històric de Santa Margalida (AHSM), projecte promogut per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Santa Margalida i que ha duit a terme el Servei de Documentació i Arxiu de la UIB, gràcies a la signatura d'un conveni amb la Universitat de les Illes Balears

👉A partir d’ara l’AHMS forma part de la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears (PAHIB) i la documentació digitalitzada ja es pot consultar en línia des de qualsevol part del món al següent enllaç:

https://arxiu-historic.uib.cat/.../arxiu-de-santa-margalida

S’han digitalitzat un total de 9000 pàgines, entre les quals hi ha la documentació següent, i que ara ja es pot consultar en línia:

- 206 pergamins datats entre 1272 i 1681

- Llibres de determinacions des de 1448 fins a 1619

- Llibres d’extraccions d’oficis des de 1482 fins a 1717

- Llibre d’actes entre 1929 i 1942

- Llibres d’inventaris entre 1601 i 1833

- Llibres de clavaria entre 1401 i 1816

- Llibres d’oïda de comptes entre 1484 i 1602

- Plànols generals i llistats de carrers de 1975

💶 El projecte s'ha finançat en part amb fons propis, i en part amb una "Subvenció per a l'organització d'arxius municipals 2022" del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca.

ℹEn teniu més informació aquí: https://drive.google.com/.../1mDkwvpzQeABwItoHp2F.../view...

➕La segona fase del projecte continuarà el 2023 amb la signatura d’un nou conveni amb la Universitat, i la continuació de la digitalització d’altres documents conservats a l’Arxiu.