Activem la Joventut del Municipi

27-Enero-2023

L’Ajuntament de Santa Margalida va rebre una ajuda de 8000€ procedents del
CONSELL DE MALLORCA per desenvolupar el projecte ACTIVEM LA JOVENTUT
DEL MUNICIPI.

El projecte s’ha desenvolupat des del mes d’octubre fins al mes de desembre de
2022. Durant aquest període s’han anat organitzant diferents activitats per a joves
de 13 a 30 anys amb la finalitat de millorar els seus hàbits, el desenvolupament
social adequat i saludable , una bona inserció professional i fomentar la valoració
del patrimoni.

 

Activem

 

Activem la joventut 2