Els veïns de Santa Margalida ja poden adherir-se al primer parc fotovoltaic amb participació local de l'Estat

09-Diciembre-2021

La planta fotovoltaica rebrà el nom de Santa Eulàlia i consisteix en una planta doble de 9,626 MWp, que es connectarà a la xarxa elèctrica de mitjana tensió, en la finca rústica del polígon 14, parcel·la 90. Tindrà una extensió de 5 Ha.

El parc solar estarà format per dues instal·lacions idèntiques de 4,813 MWp cadascuna, Santa Eulàlia I i Santa Eulàlia II. Aquestes instal·lacions són de titulars diferents i disposen de punts de connexió diferents i independents en les xarxes de distribució.

L'oferta d'aquest parc és de 809.360 euros, la qual cosa suposarà un 40% de participació en la societat.

Des de la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica han recordat que la Llei de Canvi Climàtic preveu els condicionants relatius a la participació local en instal·lacions de generació renovable, i estableix que han de ser oferts a inversió local.

En aquest sentit, es consideren projectes de generació renovable amb participació local aquells en els quals s'acrediti que s'ha ofert la possibilitat de participar, en almenys el 20% de la propietat del projecte, a aquelles persones físiques o jurídiques, públiques o privades, radicades en el municipi en el qual es pretén situar la seva instal·lació o en els municipis limítrofs a aquest.

En cas que el projecte es vehiculi a través d'una societat mercantil, el 20% de la propietat del projecte s'entendrà com el 20% de la societat vehicular. Si un mateix projecte estigués vehiculat en diverses societats, l'obertura a la inversió local mai pot ser inferior al 20% del total del valor nominal del conjunt de les accions o participacions de les societats vehiculessis que componen el projecte.

Segons la Llei de Canvi Climàtic, l'oferta de participació local serà obligatòria quan el projecte de generació renovable estigui situat en el sòl i tingui una potència igual o superior a 5 MW. En aquest sentit, si no arriba al 20% el nombre de persones físiques o jurídiques interessades, s'ha d'ampliar l'oferta a les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, radicades en els municipis confrontants. En cas de seguir sense esgotar-se el 20%, s'ha d'estendre l'oferta a les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, radicades en la comunitat autònoma.

A Balears, l'empresa encarregada de posar en marxa el parc serà Enerparc, una empresa que porta diversos anys col·laborant amb el desenvolupador de projectes G-Ener Solucions Energètiques i que al llarg de 2021 ha posat en funcionament 10 parcs fotovoltaics, que sumen un total de més de 30 MWp de potència a Mallorca.

Aquest mes comença a projectar-se el parc i, a partir d'aquest dilluns, els veïns de Santa Margalida tindran durant 15 dies prioritat per a adherir-se a aquesta inversió. Una vegada finalitzats aquests 15 dies, el radi s'ampliarà als municipis confrontants: Artà, Petra, Ariany, Maria de la Salut, Llubí i Muro. Cal destacar que 15 dies després, si no s'ha arribat a aquest 40% de participació social, s'ampliarà a la resta de la comunitat autònoma i 15 dies després, a la resta d'Espanya.

 Neteja

 Copia el text