Ajudes per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears

19-Noviembre-2018
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes, pel procediment d'anticipat de despesa, corresponents a l'any 2018, per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears.