Anunci de les bases reguladores de la convocatòria del IV Concurs d'Impuls a la Innovació: Premis CODE 2018

18-Octubre-2018
Anunci de les bases reguladores de la convocatòria del IV Concurs d'Impuls a la Innovació: Premis CODE 2018 (publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID418032)