Tasques de la segona fase de digitalització del fons municipal de l'Arxiu Històric de Santa Margalida

27-February-2024
📜💻S'han acabat les tasques de la segona fase de digitalització del fons municipal de l'Arxiu Històric de Santa Margalida, que ha realitzat el Departament de Projectes Documentals del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Aquest projecte s'ha dut a terme a terme a partir d'un conveni signat entre l'Ajuntament de Santa Margalida i la Universitat de les Iles Balears.
ℹ El projecte d'enguany ha inclòs la digitalització de més de 21000 pàgines de l'arxiu (Llibre de Determinacions del Consell, Cúria Reial, Actes de Plens,...), i la catalogació informatitzada de la part no inventariada de l’arxiu històric de Santa Margalida.
👉Des de l'any passat el nostre arxiu forma part de la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears (PAHIB) i la documentació es pot consultar en línia des de qualsevol part del món al següent enllaç:
💰Aquest projecte és possible gràcies a la "Subvenció per l'organització d'arxius municipals 2023" del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca